Số/Ký hiệu văn bản 2358/QĐ-BYT
Ngày ban hành Jun 7, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020
Nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020

Tài liệu đính kèm