Số/Ký hiệu văn bản 5656/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Nội dung Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tài liệu đính kèm