Số/Ký hiệu văn bản 1616/QĐ-BYT
Ngày ban hành Mar 25, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3)
Nội dung Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3)

Tài liệu đính kèm