Số/Ký hiệu văn bản 226/KH-BYT
Ngày ban hành Mar 10, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017
Nội dung Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017

Tài liệu đính kèm