Số/Ký hiệu văn bản 22982/QLD-TT
Ngày ban hành Dec 14, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đỗ Văn Đông
Trích yếu Về việc cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP - 4, thuốc chứa Methadone thuốc NSAID không phải Aspirin
Nội dung Về việc cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP - 4, thuốc chứa Methadone thuốc NSAID không phải Aspirin

Tài liệu đính kèm