Số/Ký hiệu văn bản 1040-LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành Apr 9, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc hướng giải quyết chế độ HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học
Nội dung Về việc hướng giải quyết chế độ HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học

Tài liệu đính kèm