Số/Ký hiệu văn bản 5650/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống CSSKSS trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HUV từ mẹ sang con
Nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống CSSKSS trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HUV từ mẹ sang con

Tài liệu đính kèm