Số/Ký hiệu văn bản 06/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Mar 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Thông tư quy định ghi nhã thuốc
Nội dung Thông tư quy định ghi nhã thuốc 

Tài liệu đính kèm