Số/Ký hiệu văn bản 29/2010/TT-BYT
Ngày ban hành May 24, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
Nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

Tài liệu đính kèm