Số/Ký hiệu văn bản 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Ngày ban hành May 21, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Nội dung Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động

Tài liệu đính kèm