Số/Ký hiệu văn bản 275/QĐ-QLD
Ngày ban hành Jul 4, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đỗ Văn Đông
Trích yếu Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Nội dung Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Tài liệu đính kèm