Số/Ký hiệu văn bản 984/QĐ-BYT
Ngày ban hành Mar 23, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 2)
Nội dung Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (đợt 2)

Tài liệu đính kèm