Số/Ký hiệu văn bản 07/CT-BYT
Ngày ban hành Jan 4, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ y tế về thực hiện công tác quốc phòng an ninh năm 2018
Nội dung  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ y tế về thực hiện công tác quốc phòng an ninh năm 2018

Tài liệu đính kèm