Số/Ký hiệu văn bản 25/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Aug 3, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quy định quy chuẩn về điện từ trường tần sooscoong nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
Nội dung Quy định quy chuẩn về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Tài liệu đính kèm