Số/Ký hiệu văn bản 13030/QLD-ĐK
Ngày ban hành Jul 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Quốc Cường
Trích yếu Về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài
Nội dung Về việc đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài 

Tài liệu đính kèm