Số/Ký hiệu văn bản 21/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Jun 30, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quy định quy chuẩn về điền từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
Nội dung Quy định quy chuẩn về điền từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Tài liệu đính kèm