Số/Ký hiệu văn bản 1488/QĐ-BYT
Ngày ban hành May 5, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y Dược cổ truyền”
Nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông" về công tác Y Dược cổ truyền”


Tài liệu đính kèm