Số/Ký hiệu văn bản 5227/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 7, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Quang Cường
Trích yếu Quyết định về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách CNTT ngành y tế
Nội dung Quyết định về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách CNTT ngành y tế 

Tài liệu đính kèm