Số/Ký hiệu văn bản 1348/QĐ-BYT
Ngày ban hành Apr 13, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quyết định về việc đính chỉnh Thông tư số 48/2015 - BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuốc phạm vi quản lý vủa Bộ Y tế
Nội dung Quyết định về việc đính chỉnh Thông tư số 48/2015 - BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuốc phạm vi quản lý vủa Bộ Y tế

Tài liệu đính kèm