Số/Ký hiệu văn bản 02-CT-BYT
Ngày ban hành Jan 29, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tị 2013
Nội dung Chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ 2013

Tài liệu đính kèm