Số/Ký hiệu văn bản 8102/ATTP-TTr
Ngày ban hành Dec 22, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giang
Trích yếu Về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của công ty TNHH MTV MC food
Nội dung Về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của công ty TNHH MTV MC food

Tài liệu đính kèm