Số/Ký hiệu văn bản 2002/QĐ-BYT
Ngày ban hành May 24, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 12 năm 2017
Nội dung Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 12 năm 2017

Tài liệu đính kèm