Số/Ký hiệu văn bản 26/2011/TTLT
Ngày ban hành Apr 13, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM 2010-2020
Nội dung Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM 2010-2020

Tài liệu đính kèm