Số/Ký hiệu văn bản 09 /2011/TT-BNV
Ngày ban hành Jun 3, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Nội dung Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Tài liệu đính kèm