Số/Ký hiệu văn bản 1497/QĐ-BTC
Ngày ban hành Jun 30, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
Nội dung Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tài liệu đính kèm