Số/Ký hiệu văn bản 13031/QLD-CL
Ngày ban hành Jul 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Đạt
Trích yếu Về việc đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Nội dung Về việc đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Tài liệu đính kèm