Số/Ký hiệu văn bản 14-2014/TT-BYT
Ngày ban hành Apr 14, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung Thông tư quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tài liệu đính kèm