Số/Ký hiệu văn bản 690/QĐ-BYT
Ngày ban hành Feb 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch triẻn khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại một số vùng nguy cơ cao
Nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch triẻn khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại một số vùng nguy cơ cao 

Tài liệu đính kèm