Số/Ký hiệu văn bản 4760/QĐ-BYT
Ngày ban hành Nov 9, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi CNQL của Bộ Y tế
Nội dung

Tài liệu đính kèm