Số/Ký hiệu văn bản 04-2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành Feb 29, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Nội dung Thông tư liên tịch ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Tài liệu đính kèm