Số/Ký hiệu văn bản 05/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Feb 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
Nội dung Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú 

Tài liệu đính kèm