Số/Ký hiệu văn bản 1082/BYT-QLD
Ngày ban hành Mar 2, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn thị Xuyên
Trích yếu Về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
Nội dung Về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Tài liệu đính kèm