Số/Ký hiệu văn bản 25/2017/TT-BYT
Ngày ban hành May 17, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Nội dung Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tài liệu đính kèm