Số/Ký hiệu văn bản 59/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCSSKSS tỉnh
Nội dung Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCSSKSS tỉnh

Tài liệu đính kèm