Số/Ký hiệu văn bản 7464/BYT-BH
Ngày ban hành Dec 28, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế
Nội dung V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế

Tài liệu đính kèm