Số/Ký hiệu văn bản 741/QĐ-BYT
Ngày ban hành Mar 2, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thnah Long
Trích yếu Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét
Nội dung Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét 

Tài liệu đính kèm