Số/Ký hiệu văn bản 57/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 30, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ - CP ngày 28/01/2015 của CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ về mục đích nhân đạo
Nội dung Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ - CP ngày 28/01/2015 của CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ về mục đích nhân đạo 

Tài liệu đính kèm