Số/Ký hiệu văn bản 5090/BYT-KHTC
Ngày ban hành Sep 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Trích yếu Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
Nội dung Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Tài liệu đính kèm