Số/Ký hiệu văn bản 111/TB-BYT
Ngày ban hành Feb 22, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Trường
Trích yếu Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch do vi rút Zika và các dịch bệnh nguy hiẻm trong dịp tểt Nguyên đán và mùa Đông Xuân 2016
Nội dung Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch do vi rút Zika và các dịch bệnh nguy hiẻm trong dịp tểt Nguyên đán và mùa Đông Xuân 2016

Tài liệu đính kèm