Số/Ký hiệu văn bản 824/BYT-KH-TC
Ngày ban hành Feb 16, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT - BYT - BTC
Nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT - BYT - BTC

Tài liệu đính kèm