Số/Ký hiệu văn bản 460/QĐ-BYT
Ngày ban hành Feb 5, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút ZIKa tại Việt Nam
Nội dung Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do vi rút ZIKa tại Việt Nam

Tài liệu đính kèm