Số/Ký hiệu văn bản 1249/BYT-KH-TC
Ngày ban hành Mar 17, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu V/v thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và ban hành giá dịch vụ KB, CB
Nội dung V/v thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và ban hành giá dịch vụ KB, CB

Tài liệu đính kèm