Số/Ký hiệu văn bản 6951/BYT-KHTC
Ngày ban hành Sep 20, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Công văn gửi các Sở Y tế và các đơn vị xin ý kiến tham gia vào dự thảo thông tư quy định khung giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Nội dung Công văn gửi các Sở Y tế và các đơn vị xin ý kiến tham gia vào dự thảo thông tư quy định khung giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

Tài liệu đính kèm