Số/Ký hiệu văn bản 29/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Jun 30, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Quy định quy chuẩn về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
Nội dung Quy định quy chuẩn về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc 

Tài liệu đính kèm