Số/Ký hiệu văn bản 07 /2012/TT-BYT
Ngày ban hành May 14, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
Nội dung Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ
và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm

Tài liệu đính kèm