Số/Ký hiệu văn bản 7279/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 12, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Về việc ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017 - 2019
Nội dung Về việc ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017 - 2019

Tài liệu đính kèm