Số/Ký hiệu văn bản 1212/KH-BYT
Ngày ban hành Dec 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36/NQ - CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
Nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36/NQ - CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Tài liệu đính kèm