Số/Ký hiệu văn bản 620/TB-BYT
Ngày ban hành Jun 20, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông báo kết quả Hội nghị "điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Hà Nội ngày 5/6/2014"
Nội dung Thông báo kết quả Hội nghị "điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Hà Nội ngày 5/6/2014"

Tài liệu đính kèm