Số/Ký hiệu văn bản 4239/BYT-KHTC
Ngày ban hành Jul 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Tham gia y kiến vào dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám chữa bệnh công lập
Nội dung Tham gia y kiến vào dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám chữa bệnh công lập 

Tài liệu đính kèm