Số/Ký hiệu văn bản 1973/TB-ATTP
Ngày ban hành Mar 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đỗ Hữu Tuấn
Trích yếu Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa
Nội dung Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa 

Tài liệu đính kèm